Yritys

Yritys
Onnistuminen innostaa
Jokainen ihminen haluaa onnistua. Ihmisten päivittäisestä työstä syntyy organisaation toiminta. Paras tulos saadaan, kun yksilöiden, ryhmien ja organisaation tavoitteet ja toiminta kohtaavat.

Menestyvissä organisaatioissa ihmiset voivat sitoutua organisaation tavoitteisiin. Sitoutuminen tulee mahdolliseksi, kun ihmisten erilaiset maailmat – osaamiset, kokemukset, tavoitteet, odotukset, tarpeet ja mahdollisuudet – kohtaavat vuorovaikutustilanteissa.

Valmentajana, coachina ja konsulttina minua kiinnostavat ihmisten ja organisaatioiden oppiminen ja onnistuminen.

Oma yritys minulla on ollut vuodesta 2006. Sitä ennen toimin RAY:ssä henkilöstön kehittämistehtävissä, joissa tehtäviini kuuluivat mm. henkilöstön kehittämistiimin ja projektien tukitiimin vetäminen, valmennuksia sekä organisaatiomuutoksia ja muutosprosesseja.

Toimin oman yritykseni lisäksi Helsingin psykodraamainstituutin johtajana ja pääkouluttajana.

Minulla on 20 vuoden kokemus henkilöstön kehittämisestä, tiimien johtamisesta, konsultoinnista, kouluttamisesta ja muutosvalmentamisesta.

Noudatan työssäni psykodraaman eettistä ohjeistoa sekä ICF:n coachingin eettisiä sääntöjä.

Koulutus
Kasvatustieteen maisteri (KM, Helsingin yliopisto), pääaineena aikuiskasvatustiede
Psykodraamakoulututtaja TEP (Trainer, Educator and Practitioner) (Helsingin psykodraamainstituutti),
Psykodraamaohjaaja Certified Practitioner (Helsingin psykodraamainstituutti),
Sertifioitu business coach (CBB),
Työnohjaaja STOry,
Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO).
Syvennän ja laajennan osaamistani osallistumalla säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen.

Jäsenyydet
Federation of European Psychodrama Training Organizations FEPTO (hallitus, chair of Training Committee)
Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
Suomen työnohjaajat ry STOry
Suomen Coaching-yhdistys ry
ICF Finland (International Coach Federation)
Ihmissuhdetyö ry