Yhdessä kehittäminen

Osallistajasta osalliseksi

Yhdessä kehittäminen perustuu dialogiseen vuorovaikutukseen ja ei-tietämisen hyödyntämiseen.

Kirjallisuutta:

•Kauppila, Reijo & Hietala, Outi (2018) Johtajat osallistajista osallisiksi. Teoksessa: Harri Kostilainen & Ari Nieminen (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. DIAK Työelämä 13, (139-162).

•Hietala, Outi & Kinnunen, Seija & Kauppila, Reijo & Karjalainen, Jarno (2018): Sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittäminen – oppimisen, osallisuuden ja kasvun mahdollisuuksia myös sote-alan ammattilaisille ja johtajille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpapereita 26.

•Yhteiskehittämisen johtaminen -esitys 6.11.2018 THL:n seminaarissa Yhteensovittavalla johtamisella ja yhteiskehittämisellä tehokkaampaa sosiaalista kuntoutusta Helsingissä. Esityksen materiaali.