Valmennukset ja kurssit

Avoimet valmennukset

Avoimet kurssit

Tässä on pari esimerkkiä vuorovaikutus- ja tiimivalmennuksista:

Vuorovaikutus, tiimit ja johtaminen
Vuorovaikutus on taitolaji … ja harjoitus tekee mestariksi. Työssä onnistuminen perustuu vuorovaikutuksen laatuun.

Valmennuksissa tutkitaan ja harjoitellaan osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta ja heidän työssään tarvitsemia vuorovaikutustaitoja. Lyhyet alustukset ja johdannot rytmittävät työskentelyä. Harjoitukset perustuvat haastaviin tilanteisiin osallistujien työssä.

Yhdessä syntyy tuloksia tiimissä ja työyhteisössä
Tehtävä ja tavoitteet ovat tiimin tai ryhmän toiminnan selkäranka. Samoin jäsenten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Kun nämä kaikki kulkevat käsi kädessä, syntyy tuloksia!

Aloittavassa ryhmässä tai tiimissä paneudutaan perustehtävään ja riittävän vuorovaikutuksen synnyttämiseen.

Jo toimivissa tiimeissä ja ryhmissä on hyödyksi palata perustehtävään ja tavoitteisiin. Usein on myös hyvä tarkastella ulkoisia yhteistyösuhteita tai selkeyttää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.

Johto- ja esimiestiimeissä korostuu johtamisen tutkiminen koko tiimin ja yksittäisten tiimiläisten tehtävänä.

Muutosvalmennus Reijo Kauppila Oy