Yhteiskehittämisen johtaminen 6.11.2018 Helsingissä

THL:n seminaarissa "Yhteensovittavalla johtamisella ja yhteiskehittämisellä tehokkaampaa sosiaalista kuntoutusta"

Tilaisuudessa etsitään keinoja monitoimijaisen palvelukokonaisuuden johtamisen haasteisiin. Ratkaisuja pohditaan erityisesti yhteensovittavan johtamisen ja yhteiskehittämisen näkökulmista.

Yhteensovittava johtaminen tarkoittaa eri hallinnonalojen yhteistä tavoitteiden asettelua ja siitä seuraavia yhteisesti hyväksyttyjä päätöksiä. Tavoitteena on selkeyttää ja sujuvoittaa sosiaalisen kuntoutuksen monialaisen yhteistyön rakenteita ja johtamista. 

Yhteiskehittäminen on asiakkaiden ja työntekijöiden uudenlaista, kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä, jossa fokuksena on asiakkaan ja ammattilaisen tasavertainen kohtaaminen.

Reijo Kauppila ja Outi Hietala johdattelevat yhteiskehittämisen johtamiseen omassa esityksessään.

Katso lisätietoja täältä.

Takaisin