Työnohjaus ja coaching

Tuki vauhdittaa kehittymistä

Yhdistän toiminnallisia ja psykodraamamenetelmiä tulokselliseen oppimisprosessiin. Osallistujan kokemukset, tunteet, hiljainen tieto ja osaaminen voidaan konkreettisesti hyödyntää kehittymisessä.

Työnohjaus

Paranna jaksamista, osaamista ja hyvinvointia
Työnohjauksella voidaan tukea työyhteisöjen, tiimien ja myös esimiesten tai johdon työssä onnistumista. Onnistuneessa työnohjauksessa osallistujien tunne oman työn hallinnasta vahvistuu. Tämä vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai siihen voi osallistua koko tiimi tai työyhteisökin.

Työnohjaan myös työnohjaajia ja ohjaajiksi opiskelevia.

Coaching

Coachingissa osallistujat saavat tukea ja energiaa oman kehittymispolkunsa hahmottamiseen ja tavoitteelliseen kehittymiseen.

Coaching soveltuu erityisen hyvin yksilöille ja pienille ryhmille, jotka haluavat onnistua työssään entistä paremmin.

Määrittelemme coachingin tavoitteet yhdessä organisaation ja osallistujien kanssa. Ota yhteys, kun haluat kehittää tai kehittyä tavoitteellisesti!

Coachaan ja työnohjaan myös coacheja. Ota yhteys, kun haluat tukea kehittymistäsi coachina.