Valmennukset ja kurssit

Avoimet koulutukset

Ryhmän ohjaamisen koulutus 1/2021 (organisaatiot, johtaminen, valmentaminen, koulutus, työnohjaus, 15 op), Helsingissä - haku meneillään!

Luovuutta vahvistavaa psykologista turvallisuutta ryhmiin

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä. Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu 15 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe.  Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kouluttajana toimii Reijo Kauppila.

Katso lisätietoja myös ilmoittautumisesta:

Ryhmän ohjaamisen koulutus 15 op Helsingissä - haku-avoinna

Luovuuden edistäminen ryhmissä ja tiimeissä - seminaarisarja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen ohjaamisessa ja johtamisessa

Psykologinen ja sosiaalinen turvallisuus tukevat luovuutta. Tämä tarkoittaa yksilölle sitä, että hän tuntee itsensä riittävän turvalliseksi osana ryhmää ja organisaatiota. Ryhmissä ja tiimeissä se edellyttää riittävän tunnistettuja, avoimia ja toimivia vuorovaikutussuhteita sekä empatiaa jäsenten välillä. Organisaation tasolla se tarkoittaa ryhmien välisen verkoston avoimuutta ja elävyyttä.

Psyko- ja sosiodraamaan sekä sosiometriaan perustuvilla luovilla, toiminnallisilla menetelmillä voidaan merkittävästi edistää luovuutta ryhmissä, tiimeissä ja organisaatioissa, kun niitä käytetään luovuutta tukevassa prosessissa.

Kouluttajana toimii Reijo Kauppila.

Katso lisätietoja myös ilmoittautumsesta:

Luovuuden edistäminen ryhmissä ja tiimeissä keväällä 2021

Työnohjausryhmä luovien, toiminnallisten menetelmien käyttäjille

Työnohjaus tapahtuu ryhmässä, jossa on enintään 6 jäsentä. Työnohjaus on case-pohjaista, ja caseissa keskitytään erityisesti luovien toiminnallisten menetelmien vaikuttavaan käyttöön. Työnohjauksessa käytetään psykodraamaan ja sosiometriaan perustuvia toiminnallisia menetelmiä, joita voidaan soveltaa myös osallistujien omassa työssä.

Katso lisätietoja myös ilmoittautumisesta:

Työnohjausryhmä kevät 2021

Esimerkkejä tilausvalmennuksista

Valmennuksissani käytän psyko- ja sosiodraamaan, tarinateatteriin ja sosiometriaan perustuvia luovia toiminnallisia menetelmiä ja harjoituksia, jotka perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Caset räätälöidään osallistujien työtä ja tavoitteita tukeviksi.

Valmennukset suunnitellaan yhdessä tilaajan ja mahdollisuuksien mukaan osallistujien edustajan kanssa. Puolen päivän valmennuksella voidaan innostaa työssä onnistumiseen, parin-kolmen päivän valmennuksessa tuetaan osaamisen kehittymistä arjessa.

Ota yhteyttä  - tehdään yhdessä vaikuttava valmennus!

Tässä on pari esimerkkiä vuorovaikutus- ja tiimivalmennuksista:

Vuorovaikutus, tiimit ja johtaminen

Vuorovaikutus on taitolaji ... ja harjoitus tekee mestariksi. Työssä onnistuminen perustuu vuorovaikutuksen laatuun.

Valmennuksissa tutkitaan ja harjoitellaan osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta ja heidän työssään tarvitsemia vuorovaikutustaitoja. Lyhyet alustukset ja johdannot rytmittävät työskentelyä. Harjoitukset perustuvat haastaviin tilanteisiin osallistujien työssä.

Yhdessä syntyy tuloksia tiimissä ja työyhteisössä

Tehtävä ja tavoitteet ovat tiimin tai ryhmän toiminnan selkäranka. Samoin jäsenten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Kun nämä kaikki kulkevat käsi kädessä, syntyy tuloksia!

Aloittavassa ryhmässä tai tiimissä paneudutaan perustehtävään ja riittävän vuorovaikutuksen synnyttämiseen.

Jo toimivissa tiimeissä ja ryhmissä on hyödyksi palata perustehtävään ja tavoitteisiin. Usein on myös hyvä tarkastella ulkoisia yhteistyösuhteita tai selkeyttää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.

Johto- ja esimiestiimeissä korostuu johtamisen tutkiminen koko tiimin ja yksittäisten tiimiläisten tehtävänä.