Valmennukset ja kurssit

Avoimet koulutukset

Ryhmän ohjaamisen koulutus 2019 (organisaatiot, johtaminen, valmentaminen, koulutus, työnohjaus, 15 op), Helsingissä - haku meneillään!

Luovuutta vahvistavaa psykologista turvallisuutta ryhmiin

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet, kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ja tutustutaan toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen. Koulutuksessa kehitetään valmiuksia ryhmien ohjaamisessa omassa työssä. Kokemuksellisen prosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä.

Koulutus soveltuu 15 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi tai myös ammatillisen erityiskoulutuksen aloitukseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa ammatillinen erikoistumiskoulutus psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian aloilla, joissa se on ohjaajakoulutuksen ensimmäinen vaihe.  Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kouluttajana toimii Reijo Kauppila.

Katso lisätietoja myös ilmoittautumisesta:

Ryhmän ohjaamisen koulutus 15 op Helsingissä - haku-avoinna

Esimerkkejä tilausvalmennuksista

Valmennuksissani käytän psyko- ja sosiodraamaan, tarinateatteriin ja sosiometriaan perustuvia luovia toiminnallisia menetelmiä ja harjoituksia, jotka perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Caset räätälöidään osallistujien työtä ja tavoitteita tukeviksi.

Valmennukset suunnitellaan yhdessä tilaajan ja mahdollisuuksien mukaan osallistujien edustajan kanssa. Puolen päivän valmennuksella voidaan innostaa työssä onnistumiseen, parin-kolmen päivän valmennuksessa tuetaan osaamisen kehittymistä arjessa.

Ota yhteyttä  - tehdään yhdessä vaikuttava valmennus!

Tässä on pari esimerkkiä vuorovaikutus- ja tiimivalmennuksista:

Vuorovaikutus, tiimit ja johtaminen

Vuorovaikutus on taitolaji ... ja harjoitus tekee mestariksi. Työssä onnistuminen perustuu vuorovaikutuksen laatuun.

Valmennuksissa tutkitaan ja harjoitellaan osallistujien keskinäistä vuorovaikutusta ja heidän työssään tarvitsemia vuorovaikutustaitoja. Lyhyet alustukset ja johdannot rytmittävät työskentelyä. Harjoitukset perustuvat haastaviin tilanteisiin osallistujien työssä.

Yhdessä syntyy tuloksia tiimissä ja työyhteisössä

Tehtävä ja tavoitteet ovat tiimin tai ryhmän toiminnan selkäranka. Samoin jäsenten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Kun nämä kaikki kulkevat käsi kädessä, syntyy tuloksia!

Aloittavassa ryhmässä tai tiimissä paneudutaan perustehtävään ja riittävän vuorovaikutuksen synnyttämiseen.

Jo toimivissa tiimeissä ja ryhmissä on hyödyksi palata perustehtävään ja tavoitteisiin. Usein on myös hyvä tarkastella ulkoisia yhteistyösuhteita tai selkeyttää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.

Johto- ja esimiestiimeissä korostuu johtamisen tutkiminen koko tiimin ja yksittäisten tiimiläisten tehtävänä.