Onnistuminen innostaa

Ihmisten päivittäisestä työstä syntyy organisaation toiminta.

Paras tulos saadaan, kun yksilöiden, ryhmien ja organisaation tavoitteet ja toiminta kohtaavat.

Menestyvissä organisaatioissa ihmiset voivat sitoutua organisaation tavoitteisiin. Sitoutuminen tulee mahdolliseksi, kun ihmisten erilaiset maailmat – osaamiset, kokemukset, tavoitteet, odotukset, tarpeet ja mahdollisuudet – kohtaavat vuorovaikutustilanteissa.